Skip to main content

Der Schlüssel zu zukünftiger Entwicklung und Nachhaltigkeit (DE-CZ)

Die natürlichen Grundlagen der menschlichen Existenz: Der Schlüssel zu zukünftiger Entwicklung und Nachhaltigkeit

Entdecken Sie, wie die natürlichen Grundlagen der menschlichen Existenz untrennbar mit unserer Zukunft und Nachhaltigkeit verbunden sind. Wie kann man Wohlstand nicht nur für sich selbst, sondern auch für zukünftige Generationen sichern? Entdecken Sie, wie Respekt vor der Umwelt und verantwortungsvolles Handeln eine Welt schaffen können, in der Mensch und Natur in perfekter Balance leben. Unser Überleben hängt von unserer Fähigkeit ab, die Grundprinzipien des Lebens zu schützen und aufrechtzuerhalten. Entdecken Sie Harmonie dank der hawaiianischen Technik des Ho'oponopono.


Termin: 11.9.2024 um 17:30
Veranstaltungsort: Salzhaus Zittau

Gebühr: 5 Euro


Um Anmeldung wird gebeten, da nur begrenzte Raumkapazitäten zur Verfügung stehen

Přirozené základy lidské existence: Klíč k budoucímu rozvoji a udržitelnosti
Objevte, jak jsou přirozené základy lidské existence neoddělitelně spojeny s naší budoucností a udržitelností. Jak můžete zajistit prosperitu nejen sobě, ale i budoucím generacím? Zjistěte, jak může respekt k životnímu prostředí a odpovědné jednání vytvořit svět, ve kterém lidé a příroda žijí v dokonalé rovnováze. Naše přežití závisí na naší schopnosti chránit a udržovat základní principy života. Objevte harmonii díky havajské technice Ho'oponopono.


Datum: 11. září 2024 v 17:30 hodin

Místo konání: Salzhaus Zittau


Poplatek: 5 eurZaregistrujte se, protože kapacita prostor je omezená

Der Schlüssel zu zukünftiger Entwicklung und Nachhaltigkeit (DE-CZ)

Die natürlichen Grundlagen der menschlichen Existenz: Der Schlüssel zu zukünftiger Entwicklung und Nachhaltigkeit

Entdecken Sie, wie die natürlichen Grundlagen der menschlichen Existenz untrennbar mit unserer Zukunft und Nachhaltigkeit verbunden sind. Wie kann man Wohlstand nicht nur für sich selbst, sondern auch für zukünftige Generationen sichern? Entdecken Sie, wie Respekt vor der Umwelt und verantwortungsvolles Handeln eine Welt schaffen können, in der Mensch und Natur in perfekter Balance leben. Unser Überleben hängt von unserer Fähigkeit ab, die Grundprinzipien des Lebens zu schützen und aufrechtzuerhalten. Entdecken Sie Harmonie dank der hawaiianischen Technik des Ho'oponopono.


Termin: 11.9.2024 um 17:30
Veranstaltungsort: Salzhaus Zittau

Gebühr: 5 Euro


Um Anmeldung wird gebeten, da nur begrenzte Raumkapazitäten zur Verfügung stehen

Přirozené základy lidské existence: Klíč k budoucímu rozvoji a udržitelnosti
Objevte, jak jsou přirozené základy lidské existence neoddělitelně spojeny s naší budoucností a udržitelností. Jak můžete zajistit prosperitu nejen sobě, ale i budoucím generacím? Zjistěte, jak může respekt k životnímu prostředí a odpovědné jednání vytvořit svět, ve kterém lidé a příroda žijí v dokonalé rovnováze. Naše přežití závisí na naší schopnosti chránit a udržovat základní principy života. Objevte harmonii díky havajské technice Ho'oponopono.


Datum: 11. září 2024 v 17:30 hodin

Místo konání: Salzhaus Zittau


Poplatek: 5 eurZaregistrujte se, protože kapacita prostor je omezená
23.07.24 13:52:46