Skip to main content

Die Weisheit der Indianer: Inspirierende Lebenswege für moderne Zeiten (DE-CZ)

Die indianische Kultur und ihre traditionellen Werte bieten nicht nur Einblicke in eine vergangene Ära, sondern auch zeitlose Lehren, die für das moderne Leben von Bedeutung sind. Die tiefe Verbundenheit mit der Natur, die Ehrfurcht vor dem Leben und die spirituelle Ausrichtung sind Quellen der Inspiration, die uns helfen können, ein harmonisches Gleichgewicht in unserer heutigen schnelllebigen Welt zu finden. Durch den Respekt vor der Natur und der Mitmenschen lehren uns die Indianer, wie wir achtsamer und bewusster leben können. Ihre Weisheiten ermutigen uns, im Einklang mit uns selbst und unserer Umwelt zu leben, um ein erfülltes und bedeutungsvolles Leben zu führen. Entdecken Sie die zeitlose Relevanz ihrer Lehren und lassen Sie sich von ihrer Weisheit inspirieren, um Ihre eigenen Lebenswege zu bereichern und zu gestalten


Termin: 2.10.2024 um 17:30
Veranstaltungsort: Salzhaus Zittau

Gebühr: 5 Euro


Indiánská kultura a její tradiční hodnoty nabízejí nejen pohledy do minulé éry, ale také nadčasové lekce, které jsou relevantní pro moderní život. Hluboké spojení s přírodou, úcta k životu a duchovní směřování jsou zdroji inspirace, které nám mohou pomoci najít harmonickou rovnováhu v dnešním uspěchaném světě. Respektováním přírody a ostatních lidí nás Indiani učí, jak žít všímavě a vědomě. Jejich moudrost nás povzbuzuje k tomu, abychom žili v souladu se sebou samými a se svým okolím, abychom žili naplněný a smysluplný život. Objevte nadčasový význam jejího učení a inspirujte se její moudrostí, abyste obohatili a utvářeli své vlastní cesty životemDatum: 2. října 2024 v 17:30

Místo konání: Salzhaus Zittau


Poplatek: 5 eur

Die Weisheit der Indianer: Inspirierende Lebenswege für moderne Zeiten (DE-CZ)

Die indianische Kultur und ihre traditionellen Werte bieten nicht nur Einblicke in eine vergangene Ära, sondern auch zeitlose Lehren, die für das moderne Leben von Bedeutung sind. Die tiefe Verbundenheit mit der Natur, die Ehrfurcht vor dem Leben und die spirituelle Ausrichtung sind Quellen der Inspiration, die uns helfen können, ein harmonisches Gleichgewicht in unserer heutigen schnelllebigen Welt zu finden. Durch den Respekt vor der Natur und der Mitmenschen lehren uns die Indianer, wie wir achtsamer und bewusster leben können. Ihre Weisheiten ermutigen uns, im Einklang mit uns selbst und unserer Umwelt zu leben, um ein erfülltes und bedeutungsvolles Leben zu führen. Entdecken Sie die zeitlose Relevanz ihrer Lehren und lassen Sie sich von ihrer Weisheit inspirieren, um Ihre eigenen Lebenswege zu bereichern und zu gestalten


Termin: 2.10.2024 um 17:30
Veranstaltungsort: Salzhaus Zittau

Gebühr: 5 Euro


Indiánská kultura a její tradiční hodnoty nabízejí nejen pohledy do minulé éry, ale také nadčasové lekce, které jsou relevantní pro moderní život. Hluboké spojení s přírodou, úcta k životu a duchovní směřování jsou zdroji inspirace, které nám mohou pomoci najít harmonickou rovnováhu v dnešním uspěchaném světě. Respektováním přírody a ostatních lidí nás Indiani učí, jak žít všímavě a vědomě. Jejich moudrost nás povzbuzuje k tomu, abychom žili v souladu se sebou samými a se svým okolím, abychom žili naplněný a smysluplný život. Objevte nadčasový význam jejího učení a inspirujte se její moudrostí, abyste obohatili a utvářeli své vlastní cesty životemDatum: 2. října 2024 v 17:30

Místo konání: Salzhaus Zittau


Poplatek: 5 eur
23.07.24 14:07:04